1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony sklepzawadzka.com.pl jest Zawadzka Sp. z o. o. z siedziba pod adresem Radoszyn 78, 66-213 Skąpe.

2. Kontakt z Administratorem w zakresie przetwarzania danych osobowych odbyta się za pośrednictwem jednego z następujących kanałów komunikacji:

a) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zawadzka Sp. z o. o. Radoszyn 78, 66-213 Skąpe.

b) mailowo na adres: kontakt@zawadzka.com.pl

c) telefonicznie pod numerem: 68 34 19 370

3. Administrator powołał Inspektora Przetwarzania Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem: czesci@zawadzka.com.pl

4. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

5. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) art. 6 ust 1 lit a) RODO – w oparciu o zgodę podmiotu danych – dotyczy to każdej sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się przede      wszystkim w oparciu o zgodę na takie przetwarzanie, której nam Państwo udzielili. Przykładem może być zgoda na przesyłanie materiałów marketingowych.

b) art. 6 lit b) RODO – w celu realizacji umowy lub w celu podjęcia działań przed jej zawarciem – dotyczy to sytuacji gdy zawarli lub zamierzają Państwo zawrzeć z nami umowę, a dane osobowe są niezbędne w celu jej realizacji. Przykładem może być korzystanie z serwisu gwarancyjnego.

c) art. 6 lit d) RODO – w celu ochrony żywotnych interesów podmiotu danych - dotyczy sytuacji gdy mimo braku zgody na przetwarzanie danych jest to niezbędne w celu zapewnienia ochrony Państwa interesów. Przykładem może być wezwanie do akcji serwisowych producenta nabytych urządzeń.

d) art. 6 lit f) RODO – w celu nadrzędnego interesu Administratora – dotyczy sytuacji gdy interes Administratora wymaga przetwarzania Państwa danych pod warunkiem, że interes ten nie narusza Państwa podstawowych praw i wolności. Przykładem może być monitoring wizyjny w naszym przedsiębiorstwie.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, z wykorzystaniem których Administrator korzysta jako podwykonawców tj. firmie obsługującej stronę internetową Administratora. Ponadto dane mogą być przekazane  upoważnionym organom jeśli te zwrócą się o przekazanie takich danych.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do Państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

8. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do ich przetwarzania ze względu na cel, podstawę prawną a także możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń przez podmioty danych jak i przez Administratora.

9. Macie Państwo prawo dostępu do danych, prawo do ich poprawiania czy żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10. Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych przez Administratora.

11. Macie Państwo prawo żądania przeniesienia danych.

12. W przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę macie Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

13. Macie Państwo prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do organu nadzorczego postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę (pkt 5 lit a) – ich podanie jest przez Państwa dobrowolne. W innych przypadkach (pkt 5 lit b-d) ich przetwarzanie może odbywać się w oparciu o obowiązek wynikający z ustawy lub umowy, a brak poddania danych uniemożliwi realizację umowy lub obowiązku ustawowego.

15. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Rejestracja nowego konta

Posiadasz już konto?
Zamiast tego zaloguj się Lub Wyczyść hasło