Zwrot towaru

Prosimy o wypełnienie niniejszego Formularza odstąpienia od umowy i przesłanie go na wskazany adres mailowy.

PHU Mirosława Zawadzka

Radoszyn 78

66-213 Skąpe

email: f.niezolecki@zawadzka.com.pl

telefon: 601 075 189

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

 

  1. ......................................................                            6.   ......................................................

 

  1. ......................................................                            7.   ......................................................

 

  1. ......................................................                            8.   ......................................................

 

  1. ......................................................                            9.   ......................................................

 

  1. ......................................................                            10. ......................................................

 

 

Data odbioru rzeczy: ......................................................

 

 

Imię i nazwisko konsumenta: ......................................................

 

 

Adres konsumenta: ......................................................

 

 

Numer zamówienia: ......................................................

 

 

Numer transakcji z paragonu/fv: ......................................................

 

 

Numer konta, z którego dokonana była transakcja: ......................................................

 

                   Data                                               Podpis Konsumenta