Reklamacje

Prosimy o wypełnienie niniejszego Protokołu i przesłanie go na wskazany adres mailowy. 

PHU Mirosława Zawadzka

Radoszyn 78

66-213 Skąpe

e-mail: f.niezolecki@zawadzka.com.pl

telefon: 601 075 189

 

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

 

Imię i nazwisko konsumenta: ......................................................

 

Adres konsumenta: ......................................................

 

Telefon: ......................................................

 

E-mail: ......................................................

 

Data odbioru rzeczy: ......................................................

 

Data wystąpienia usterki: ......................................................

 

Rodzaj towaru: ......................................................

 

Numer transakcji z paragonu/fv: ......................................................

 

Dokładny opis wady: .............................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji:

 

            □ wymiany towaru na nowy

            □ nieodpłatnej naprawy towaru

            □ obniżenia zapłaconej ceny*

            □ odstąpienia od umowy *, **

 

(*)Nie obowiązuje gdy sprzedawca niezwłocznie zaoferuje naprawę rzeczy lub jej wymianę na nową, chyba, że :

a) rzecz była już raz naprawiana lub wymieniana przez Sprzedawcę,

b) Sprzedawca nie usunął wady lub nie wymienił jej na nowa mimo wcześniejszego wezwania

 

Konsument nie musi przyjmować zaoferowanej naprawy rzeczy i może żądać wymiany jej na nową. Tak samo nie musi przyjmować wymiany rzeczy i może żądać jej naprawy, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. .

(**)niezgodność towaru z umową musi mieć charakter istotny

 

                                Data                                                    Podpis Konsumenta